Agent

 
Per T Lykke AS sørger for klarering av båter hovedsaklig i Trøndelag, men kan også tilby tjenester i andre havner i Norge. Vi har bred og lang erfaring med klarering og håndtering av følgende laster:
 
- Stål/Armering
- Kull/Kvarts/Koks
- Salt/Stein
- Simetall
- Husmoduler
- Papirmasser
- Flis
- Trekull
- Fiskemel/Mais
- Katamaraner
- Militære fartøy
- Rør
- Containere
- Annet stykkgods
 
 
Havnesikring
 
ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og havneanlegg som omfattes av dette regelverket. Du kan lese mer om havnesikring på Kystverket sine sider her