Agent

 
Per T Lykke AS sørger for klarering av båter hovedsaklig i Trøndelag, men kan også tilby tjenester i andre havner i Norge. Vi har bred og lang erfaring med klarering og håndtering av følgende laster:
 
- Stål/Armering
- Kull/Kvarts/Koks
- Salt/Stein
- Simetall
- Husmoduler
- Papirmasser
- Flis
- Trekull
- Fiskemel/Mais
- Katamaraner
- Militære fartøy
- Rør
- Containere
- Annet stykkgods
 
 
Havnesikring
 
ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og havneanlegg som omfattes av dette regelverket. Du kan lese mer om havnesikring på Kystverket sine sider her

PER T. LYKKE AS

TRANSITTGATA 14

7042 TRONDHEIM

73 99 01 60

E- m ail