Lager

 

Innendørs Areal:        3300 m²     (500 m² til leie)

 

Utendørs Areal:     1300 m²     (Utleid)    

 

PER T. LYKKE AS

TRANSITTGATA 14

7042 TRONDHEIM

73 99 01 60

E- m ail