Norge - Rihn linjen

 

Norge - Rhin Linjen er den eneste konvensjonelle linjen som seiler mellom Duisburg, Rotterdam og øst, vest og nordkysten av Norge.

Duisburg:

HSW Logistics GmbH
Vinckeweg 22
47119 Duisburg (Ruhrort
Germany
 
Tel.: +49 (0) 203 809 57 0
E-mail: shipping@hsw-logistics.com

 

Rotterdam:

Wilson Agency B.V.
Koddeweg 1
3194 DH Hoogvliet
The Netherlands
 
Tel.: +31 (0) 10 2952888  (24 hrs)
Fax: +31 (0) 10 4722401
 

 

PER T. LYKKE AS

TRANSITTGATA 14

7042 TRONDHEIM

73 99 01 60

E- m ail