Spedisjon

 

Alle typer internasjonal spedisjon som:

- Toll / Eksport klarering

- Toll lager

- Advance notification between EU and third countries

 

Vi har lang erfaring i å oppfylle krav til rutiner for:

- Import og export

- Midlertidig import og eksport dokumentadjon

- Toll lager

- Alle typer dokumentasjon (Faktura, ulike sertifikater, lisenser, tillatelser, osv.)

- Håndtering av transaksjoner manuelt, faks eller e-post

 

Våre vilkår

NSAB 2000

Vi følger bestemmelsene i NSAB 2000 som regulerer forholdet mellom speditøren og deres kunde.

PER T. LYKKE AS

TRANSITTGATA 14

7042 TRONDHEIM

73 99 01 60

E- m ail