Stevedoring

 

GODKJENT ETTER ISPS BESTEMMELSER

LANDKRAN: Max 33 T

GAFFELTRUCK: 3,5 - 8 T

PER T. LYKKE AS

TRANSITTGATA 14

7042 TRONDHEIM

73 99 01 60

E- m ail