Norge - Rhin Linjen er den eneste konvensjonelle linjen som seiler mellom Duisburg, Rotterdam og øst, vest og nordkysten av Norge.

 

Duisburg:

HSW Logistics GmbH

Vinckeweg 22

47119 Duisburg (Ruhrort Germany)

Tel.: +49 (0) 203 809 57 0

E-mail: shipping@hsw-logistics.com

Web: www.hsw-logistics.com

 

 

Rotterdam:

Wilson Agency B.V.

Koddeweg 1

3194 DH Hoogvliet

The Netherlands

Tel.: +31 (0) 10 2952888  (24 hrs)

Fax: +31 (0) 10 4722401

E-mail: agency@wilsonagency.nl

Søkested