Bjørn Tore Gellein

Daglig Leder / Klarering / Megler

bjorn.gellein@lykke.no

Jorid Kvalvik

Kontormedarbeider

jorid.kvalvik@lykke.no

Kristin Aas Lium

Regnskap / Speditør

kristin.aas@lykk  e.no

 faktura@lykke.no 

Anders Skodvin

Speditør

anders.skodvin@lykke.no

 

 

Roger Gellein

Speditør / Skipsagent

roger.gellein@lykke.no